preskoči na sadržaj

Srednja škola Marka Marulića Slatina

 > Projekti  > IPA program
Što je IPA program?

Program IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance), za razdoblje 2007 – 2013. uspostavljen je Uredbom Vijeća EU. Osnovni ciljevi programa su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje strukturnih i Kohezijskog fonda. Zamjenjuje program CARDS i pretpristupne programe PHARE, ISPA i SAPARD. Uredbom Vlade RH od 28. rujna 2006. godine, Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije je tijelo nadležno za sveukupnu koordinaciju i pripremu korištenja programa IPA u Republici Hrvatskoj. IPA program je Hrvatskoj otvoren od 2007. godine do njezinog pristupanja Europskoj uniji.
Program se provodi kroz pet komponenti:

  1. Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija - kao svojevrsni nastavak PHARE programa, uz iznimku komponente ekonomske i socijalne kohezije; podupire aktivnosti usmjerene na izgradnju i jačanje institucionalnog okvira vezanog uz usvajanje i provedbu pravne stečevine EU. Potencijalni korisnici ove komponente su tijela državne uprave, tijela u javnom vlasništvu, nevladine udruge, poslovna zajednica te ostala neprofitna tijela.
  2. Prekogranična suradnja - podupire aktivnosti vezane uz prekograničnu suradnju sa zemljama članicama i zemljama korisnicama programa IPA, a temelji se na višegodišnjem programu prekogranične suradnje. Potencijalni korisnici ove komponente su pogranične regije, tj. županije uz kopnene i pomorske granice RH.
  3. Regionalni razvoj - podupire infrastrukturne projekte u sektorima zaštite okoliša i prometa kao i programe poticanja konkurentnosti i regionalnog razvoja. Ova sastavnica predstavlja nastavak programa ISPA i komponente ekonomske i socijalne kohezije programa Phare te predstavlja pripremu za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj nakon pristupanja. Korištenje sredstava unutar ove komponente temelji se na višegodišnjim programskim dokumentima tzv. Operativnim programima za sektore prometa, okoliša i regionalne konkurentnosti. Potencijalni korisnici su tijela državne uprave, javne i znanstvene ustanove te poslovna zajednica.
  4. Razvoj ljudskih potencijala - podupire mjere usmjerene na poticanje zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja te socijalno uključivanje, kao preteča Europskog Socijalnog Fonda (ESF), financira projekte na području socijalne kohezije u svrhu ostvarivanja ciljeva Europske strategije za zapošljavanje. Operativni program za razvoj ljudskih potencijala će identificirati mjere sukladno sektorskim prioritetima. Potencijalni korisnici su tijela državne uprave, javne ustanove, socijalni partneri i nevladine udruge.
  5. Ruralni razvoj - kao nastavak programa SAPARD podupire pripremne aktivnosti za sudjelovanje u zajedničkoj poljoprivrednoj politici te ruralni razvoj. Ova sastavnica prethodnik je poljoprivrednih fondova koji su na raspolaganju nakon pristupanja Uniji. Potencijalni korisnici su jedinice lokalne samouprave, poljoprivredna gospodarstva te druge fizičke/pravne osobe ovisno o prioritetnim mjerama.

Korištenje sredstava unutar svake komponente temelji se na višegodišnjim programskim dokumentima tzv. operativnim programima. Raspodjelu financijskih sredstava Europska komisija je usvojila kroz Višegodišnji indikativni financijski okvir za program IPA koji obuhvaća trogodišnji period 2008 - 2010. (uključujući pri tom i 2007. godinu). Navedenim dokumentom definirani su indikativni iznosi financijskih sredstva koje je Europska komisija namijenila državama kandidatkinjama i potencijalnim državama kandidatkinjama za članstvo u EU. Za Republiku Hrvatsku u navedenom vremenskom periodu osiguran je iznos od 589,9 milijuna eura, započevši sa 138,5 milijuna eura u 2007. godini uz predviđeni stalni rast godišnjeg iznosa sredstava koji bi u 2010. godini iznosio 154.2 milijuna eura. Uz sredstva odobrena za svaku državu korisnicu programa pojedinačno, treba još dodati sredstva za regionalne i horizontalne programe u ukupnom iznosu od 559,1 milijuna eura i administrativne troškove upravljanjem programom u ukupnom iznosu od 230,9 milijuna eura, a koja su namijenjena za sve države korisnice programa IPA. Okvir za usklađenost strategija usvojen je na sjednici Vlade Republike Hrvatske 25. svibnja 2007. godine, a Europska komisija je na njega dala suglasnost 18. lipnja 2007. On predstavlja krovni programski dokument za pripremu komponenti III Regionalni razvoj i IV Razvoj ljudskih potencijala programa IPA, odnosno pojedinačnih Operativnih programa u spomenutim komponentama.

IZVOR: Programi EU. Vlada Republike Hrvatske Ured za udruge


Raspored zvona


 

Word of the week

 

Quote of the week

 
Pano tjedna


Na satu Latinskog jezika učenici 2.a i 2.b razreda opće gimnazije dobili su zadatak da pročitaju tekst Smrt ispod Vezuva i onda ga slikovno prikažu. Na ovaj način ostvarena je međupredmetna korelacija između Latinskog jezika, Povijesti, Geografije i Likovne umjetnosti. Aktivnost je osmislio profesor Zorislav Jelenčić.

 

Instagram
Školska zadruga "SLATINA"

Škola na društvenim mrežamaŠkolska zadruga

Pronađite nas i na:


Š K O L S K I V R T


CMS za škole logo
Srednja škola Marka Marulića Slatina / Trg Ruđera Boškovića 16, HR-33520 Slatina / www.ss-mmarulica-slatina.skole.hr / ured@ss-mmarulica-slatina.skole.hr
preskoči na navigaciju