2020-06-23 12:06:36

Uredovno vrijeme škole

Uredovni dan škole za rad sa strankama

Za vrijeme trajanja epidemije korona virusa (COVID-19) administrativno-tehničko osoblje neće neposredno raditi sa strankama osim ako je to nužno zbog specifičnih potreba.
Za sve hitne i neodgodive zahtjeve, upite ili poslove, Srednju školu Marka Marulića Slatina možete kontaktirati elektroničkim putem ili telefonom.
Tajništvo na službeni mail škole zaprima zahtjeve i upite stranaka: ss.marka.marulica@vt.t-com.hr ili ss.marka.marulica@gmail.com

Info telefon: 033 551449

POTVRDE: U ZAHTJEVU JE POTREBNO NAPISATI ZA KOJU SVRHU JE POTREBNA POTVRDA

Uredovno vrijeme za rješavanje zahtjeva stranaka predanih zahtjevom ili elektroničkom poštom određuje se:

          PONEDJELJAK - PETAK U VREMENU OD 12:00 DO 14:00 SATI  

Obrazac za potvrde: Obrazac za upit - zahtjev


Srednja škola Marka Marulića Slatina