preskoči na sadržaj

Srednja škola Marka Marulića Slatina

IPA projekt Srednje škole Marka Marulića Slatina

Naziv projekta: Uvođenje e-učenja u svrhu poboljšanja nastavnih procesa u strukovnim programima u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina i Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice

Naziv škole – nositeljice projekta: Srednja škola Marka Marulića Slatina

Naziv(i) partnera: Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Virovitičko-podravska županija
Područje provedbe projekta (županija, gradovi): Slatina, Virovitičko-podravska županija, i Našice, Osječko-baranjska županija

Ukupno ugovoreni iznos potpore (EUR): 161.163,67 eura

 • sredstva Europske komisije: 136.876,30 eura
 • vlastita sredstva: 24.287,37

Predviđeno trajanje projekta: od početka listopada 2010. do kraja studenoga 2011.

Svrha projekta:

 • Važnost provedbe ovog projekta (Zašto je bilo važno pripremiti ovaj projekt?)
  Članovi Projektnog tima Srednje škole Marka Maruluća Slatina uvjereni su da je stručno usavršavanje nastavnika i neprekidno praćenje novih tehnologija uvjet za uspješno održavanje nastave u svim, a osobito u strukovnim programima srednjoškolskog obrazovanja. Zato je predviđeno da najveći dio sredstava ostvarenih provedbom projekta bude utrošen na edukaciju nastavnika strukovnih programa za primjenu modernih, na učenike usmjerenih pristupa u poučavanju, korištenjem suvremenih tehnologija – e-poučavanje, radi dostupnijeg i fleksibilnijeg stjecanja znanja i vještina učenika strukovnih škola. Nastavnici će steći nova znanja kroz e-learning akademiju i tečaj engleskoga jezika, u školi će opremiti dvije učionice za e-poučavanje, a na studijskom putovanju upoznat će se s praktičnom primjenom takvog načina poučavanja u sredini gdje je ono već zaživjelo.
 • Što se projektom želi postići? Koji su specifični ciljevi projekta?
  Temeljni cilj projekta upravo je osposobljavanje nastavnika za aktivnu primjenu novih tehnologija u nastavnim procesima u strukovnim programima. Specifični ciljevi projekta definirani su kao (1.) jačanje kapaciteta nastavnika u strukovnoj školi za primjenu modernih, na učenike usmjerenih pristupa u poučavanju, korištenjem suvremenih tehnologija - e-learning, (2.) omogućavanje dostupnijeg i fleksibilnijeg stjecanja znanja i vještina učenicima strukovnih škola u maloj i nerazvijenoj sredini i (3.) općenito poboljšanje uvjeta za poučavanje i učenje.
  U okviru Lisabonske strategije (European Union, 2000) istaknuto je poticanje ulaganja u ljudski kapital i važnost cjeloživotnog učenja, a isto se naglašava i u Europskoj strategiji zapošljavanja (European Union, 2003).
  Prioritetna područja tog Plana, koja direktno korespondiraju sa specifičnim ciljevima ovog projekta su: poboljšanje poučavanja i učenja u školama, poboljšanje uvjeta rada u školama i njihove opremljenosti, primjena informatičko-komunikacijske tehnologije u nastavi, povećanje izravne potpore regionalnom razvoju, povećanje uključenosti obitelji, lokalne zajednice, socijalnih i drugih partnera u unaprjeđenje sustava obrazovanja, inovativni pristup odgojnom i obrazovnom procesu te poticanje raznovrsnih pomoći u učenju. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izradilo je Projekt poboljšanja u odgoju i obrazovanju, čija dva programska prioriteta također u potpunosti odgovaraju specifičnim ciljevima ovog projekta.
  Priroitet 1: Stvaranje "Škole znanja" – stvaranje poticajne okoline za nastavnike i učenike s ciljem korištenja alternativnih metoda rada i učenja; poboljšanje znanja, vještina i sposobnosti nastavnika i učenika; poticanje preobrazbe poučavanja i učenja u učionicama; stvaranje škola koje će biti sredine stručnog usavršavanja nastavnika; stvaranje društva temeljenog na znanju.
  Prioritet 4: Podupirati regionalni razvoj i inovativnost - financiranje planova razvoja sustava odgoja i obrazovanja iniciranih na regionalnoj razini. Kako bi osnažilo ostvarenje ovih planova i programa, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH sustavno izrađuje i dopunjuje bazu nastavnih sadržaja na Nacionalnom portalu "Nikola Tesla", a također i samo nabavlja opremu za e-learning za srednje škole u Republici Hrvatskoj.


Za koga se provodi ovaj projekt?

 • Ciljana grupa
  Ciljana skupina u projektu je ukupno 40 nastavnika strukovnih programa- 20 nastavnika u SŠ Marka Marulića u Slatini i 20 nastavnika u SŠ Isidora Kršnjavoga u Našicama i oni će imati izravnu korist od ovog projekta.
 • Konačni korisnici
  Krajnji korisnici projekta je 804 učenika strukovnih programa u dvjema navedenim školama, kojima će njihovi profesori omogućiti suvremeniji pristup nastavnom procesu i stjecanje te provjeru znanja pomoću e-learning metode. U Srednjoj školi Marka Marulića Slatina to su 353 učenika za zanimanje elektrotehničar, ekonomist, poljoprivredni tehničar opći i agroturistički tehničar te učenici škole-partnera, 451 učenik za zanimanje ekonomist, tehničar za elektroniku, poljoprivredni tehničar opći i agroturistički tehničar.


Glavne skupine aktivnosti
Da bi se razvile vještine i znanja nastavnika u korištenju informatičke opreme u stručnom obrazovanju učenika potrebno je provesti sljedeće aktivnosti:
Organizirati i provesti edukaciju nastavnika: „Planiranje i izvođenje nastave u online okruženju“
Za osnovni program edukacije planira se uključivanje ukupno 36 nastavnika na tečaj o e-learningu. Edukacija uključuje visok stupanj interakcije između polaznika međusobno, kao i između polaznika i tutora putem online rasprava, elektroničke pošte, različitih alata za komunikaciju online i susreta uživo. Nastava i aktivnosti u online okruženju odvijaju se putem sustava za upravljanje učenjem (LMS), a u dijelovima nastave koriste se i drugi alati poput wikija, bloga ili alata za izradu konceptualnih mapa i sl. Polaznici će se za korištenje tih alata pripremiti na orijentacijskoj i prijelaznoj radionici. Tijekom pohađanja e-learning akademije polaznici sudjeluju u nizu aktivnosti u online okruženju i u učionici, koje uključuju sudjelovanje u raspravama, pisanje radova, istraživanje, proučavanje stručne literature i slično. Dio sadržaja obrađuje se metodom studija slučaja, koje uključuju multimedijalne materijale vezane uz hrvatske i međunarodne e-learning projekte.

Organizirati i provesti edukaciju nastavnika: „Osmišljavanje i izrada online obrazovnih sadržaja
Nastavnici se educiraju u osmišljavanju i razvijanju online edukacijskih sadržaja i nastavnih aktivnosti. Polaznici će kroz program proučiti prednosti samostalnog razvoja obrazovnih materijala i rada u timu, baviti se pedagoškim principima bitnima za njihov aspekt posla, proučiti medije i tehnologije koje im stoje na raspolaganju te naučiti procijeniti njihove prednosti i nedostatke. U ovaj dio tečaja uključena su četiri nastavnika struke (po dva iz svake škole) koji dobro poznaju nove tehnologije. Završetkom ovog programa polaznici će biti osposobljeni za sudjelovanje u planiranju i uspostavljanju e-poučavanja u vlastitoj sredini, kroz dizajn i izradu obrazovnih materijala, u suradnji s predmetnim nastavnicima koji su se educirali za izvođenje nastave u online okružju. Za povećano i unaprijeđeno znanje engleskog jezika potrebno je organizirati i provesti edukaciju nastavnika na tečajevima engleskoga jezika. Predavači dolaze u ustanove i provodu obuku na dvije razine. U jednoj skupini educiraju se nastavnici koji se engleskim jezikom služe aktivno, ali treba im dodatna edukacija za stručnu terminologiju u strukovnim programima. Drugu skupinu čine nastavnici koji engleski jezik poznaju na početničkoj razini i trebaju ga savladati do razine potrebne za uspješno korištenje e-learninga.
Za povećanu uporabu interneta u funkciji e-poučavanja radi poboljšanja nastavnog procesa treba provesti aktivnost kreiranja baze podataka s nastavnim sadržajima potrebne za e-poučavanje. Ovaj dio posla realizirat će se nakon završenih edukacija za e-poučavanje. Svaki nastavnik treba izraditi bazu nastavnih sadržaja potrebnih za primjenu e-poučavanje u nastavi. U suradnji sa stručnjacima za pokretanje ovog softwarea omogućit će se online pristup svim korisnicima.
Od preostalih aktivnosti valja istaknuti studijsko putovanje u zemlju EU (Danska) radi sagledavanja iskustva drugih u korištenju suvremenih i inovativnih metoda učenja, povećanje uporabe interneta i relevantnih softvera u procesu učenja za 804 učenika strukovnih programa izradom brošure o e-poučavanju, nabavku 904 USB sticka radi poboljšanja kompetencija za samostalno i cjeloživotno učenje, oprema dviju učionica kompletnom informatičkom opremom i namještajem radi aktivnog provođenja e-poučavanja.


Očekivani kvantitativni indikatori projekta:
U sklopu projekta 40 nastavnika bit će educirano za e-learing. Tih 40 nastavnika također će biti educirano na tečaju engleskog jezika. Na početku edukacije utvrđeno je da će 20 nastavnika poboljšati svoj aktivni engleski jezik, a 20 nastavnika će naučiti stručni engleski jezik na aktivnoj razini. U sklopu projekta bit će opremljene dvije učionice za e-learning i nabavljeno 58 kompjutora, 2 servera, 2 projektora, 4 interaktivne ploče, 28 stolova za učenike, 2 stola za nastavnike, 56 stolica za učenike, 2 stolice za nastavnike;

Uloga partnera (partnerskih institucija) u provedbi projekta
Partneri škole-nositeljice projekta su Virovitičko-podravska županija i Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice. Virovitičko-podravska županija osnivač je škole-nositeljice projekta i financira materijalno-tehničke troškove poslovanja ustanove. Zato Upravni odjel za društvene djelatnosti Županije mora biti upoznat sa svim aktivnostima koje se u školi provode. S obzirom da ustanova nema vlastite prihode, a Županija je zainteresirana za unaprjeđivanje nastavnih procesa u školama kojima je osnivač, podržava projekte pretpristupnih fondova Europske unije i spremna je financirati udio projekta koji škola-nositeljica mora osigurati prilikom apliciranja na natječaje Europske komisije. Tako Virovitičko-podravska županija kao partner u projektu „Uvođenje e-učenja u svrhu poboljšanja nastavnih procesa u strukovnim programima u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina i Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice“ sudjeluje u sufinanciranju s 12,89 posto, ili 20.774,00 eura.
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice također je partner školi-nositeljici u ovom projektu. Izabrana je zbog sličnosti u programima koje provodi i mogućnosti da se projekt Srednje škole Marka Marulića Slatina provede na što većem području (dva grada, dvije županije) i primijeni na što većem broju konačnih korisnika. Zato će broj sudionika u edukaciji (e-learning i engleski jezik) biti izjednačen, što znači da će iz svake škole u edukaciji sudjelovati po 20 nastavnika. Škola-partner također sudjeluje u sufinanciranju obveznoga dijela vlastitih sredstava s 2,18 posto ili 3.513,37 eura. U sklopu nabavljanja opreme za e-učionice, predviđeno je da škola-partner dobije dvije interaktivne ploče.


Glavne pouke
Apliciranje projekta omogućilo je nastavnicima edukaciju na koju bi se samostalno teško odlučili, kako zbog novčane situacije, tako i zbog obveza i vremenskih ograničenja, a školi su osigurana nepovratna sredstva za vrijednu opremu. Iskustvo stečeno u izradi, prezentiranju i provedbi projekta neprocjenjivo je u smislu sudjelovanja u budućim natječajima i korištenju sredstava pretpristupnih fondova radi osuvremenjivanja nastave i opremanja ustanove.

Kontakt informacije nositelja projekta
Kontakt osoba: Kata Vidaković, prof., projektni koordinator
Kontakt telefon: 099 814 4345
Kontakt e-pošte: kata.vidakovic@gmail.com


Raspored zvona


 

Word of the week

 

Quote of the week

 
Pano tjedna


Na satu Latinskog jezika učenici 2.a i 2.b razreda opće gimnazije dobili su zadatak da pročitaju tekst Smrt ispod Vezuva i onda ga slikovno prikažu. Na ovaj način ostvarena je međupredmetna korelacija između Latinskog jezika, Povijesti, Geografije i Likovne umjetnosti. Aktivnost je osmislio profesor Zorislav Jelenčić.

 

Instagram
Školska zadruga "SLATINA"

Škola na društvenim mrežamaŠkolska zadruga

Pronađite nas i na:


Š K O L S K I V R T


CMS za škole logo
Srednja škola Marka Marulića Slatina / Trg Ruđera Boškovića 16, HR-33520 Slatina / www.ss-mmarulica-slatina.skole.hr / ured@ss-mmarulica-slatina.skole.hr
preskoči na navigaciju