preskoči na sadržaj

Srednja škola Marka Marulića Slatina

Nastavak školovanja nakon završene trogodišnje škole

Nastavak školovanja nakon završene trogodišnje škole

 

 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), pravo na nastavak obrazovanja ima:

(1) Učenik koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine, ima pravo, u skladu s potrebama tržišta rada, steći višu razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.

(2) Učenik iz stavka 1. ovoga članka može u roku od dvije godine od dana završetka strukovnog programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika.

(3) Ostvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih, odnosno dopunskih ispita.

(4) Uvjete i načine nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije propisuje ministar pravilnikom.«.


Učenik koji je stekao prvu kvalifikaciju 2020./2021. školske godine a želi nastaviti obrazovanje dužan je za nastavak školovanja podnijeti pisanu zamolbu, odnosno zahtjev, najkasnije do 5. srpnja 2021. godine. Zamolba se podnosi u tajništvo Škole. Pisana zamolba treba sadržavati naziv i trajanje programa koji je polaznik prethodno završio, datum završetka, te program koji želi upisati. Zahtjevu je potrebno priložiti preslike razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završnom ispitu.
Upisani učenici, kao redoviti učenici, dužni su položiti razlikovne odnosno dopunske ispite do roka utvrđenog odlukom Nastavničkog vijeća. kako bi se mogli uključiti u redovnu nastavu i obaveze redovnog učenika u sljedećoj školskoj godini. Način i rokove polaganja ispita utvrđuje Nastavničko vijeće u skladu sa statutom škole.
Srednja škola Marka Marulića Slatina nudi mogućnost nastavka obrazovanja u četverogodišnjim programima za zanimanja tehničar za elektroniku, agrotehničar i ekonomist.


Prijavnica i zapisnik o polaganju razlikovnog/dopunskog ispita

Upisnica u srednju školu

Nastavak obrazovanja za 2021/2022

Priloženi dokumenti:

Poziv za nastavak obrazovanja učenicima koji su završili trogodišnje obrazovne programe ili stekli nižu stručnu spremu u šk. god. 2020./2021. dostupan je na poveznici  

http://www.ss-mmarulica-slatina.skole.hr/?news_hk=1&news_id=2791&mshow=1650#mod_news

Odluka Nastavničkog vijeća o rokovima i uvjetima polaganja razlikovnih i dopunskih ispita za nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u škol.god.2021./2022.  dostupna je na poveznici Odluka - rokovi.


Programi obrazovanja za stjecanje više razine kvalifikacije

Srednja škola Marka Marulića Slatina, sukladno članku 4. stavku 1. Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije ("Narodne novine" br. 8/16), objavljuje programe obrazovanja za koje će organizirati nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u školskoj godini 2021./2022.

PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA STJECANJE VIŠE RAZINE KVALIFIKACIJE:

    EKONOMIST

   TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

    AGROTEHNIČAR

 

Priloženi dokumenti:


Pravilnik

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije ("Narodne novine" br. 8/16). Pravilnik je stupio na snagu 31. siječnja 2016., a možete ga pogledati na poveznici Pravilnik.

Odluka Nastavničkog vijeća o povjerenstvima za provedbu razlikovnih i dopunskih ispita za nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u škol.god.2015./2016.  dostupna je na poveznici Odluka - povjerenstva. Odluka o dopuni Odluke o povjerenstvima dostupna je na poveznici Odluka - dopuna povjerenstva.

 


Raspored zvona


 

Word of the week

 

Quote of the week

 
Pano tjedna


Na satu Latinskog jezika učenici 2.a i 2.b razreda opće gimnazije dobili su zadatak da pročitaju tekst Smrt ispod Vezuva i onda ga slikovno prikažu. Na ovaj način ostvarena je međupredmetna korelacija između Latinskog jezika, Povijesti, Geografije i Likovne umjetnosti. Aktivnost je osmislio profesor Zorislav Jelenčić.

 

Instagram
Školska zadruga "SLATINA"

Škola na društvenim mrežamaŠkolska zadruga

Pronađite nas i na:


Š K O L S K I V R T


CMS za škole logo
Srednja škola Marka Marulića Slatina / Trg Ruđera Boškovića 16, HR-33520 Slatina / www.ss-mmarulica-slatina.skole.hr / ured@ss-mmarulica-slatina.skole.hr
preskoči na navigaciju