preskoči na sadržaj

Srednja škola Marka Marulića Slatina

Obavijest o rezultatima natječaja

REPUBLIKA  HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Srednja škola Marka Marulića Slatina

   Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16

 

KLASA: 112-02/22-01/23

URBROJ: 2189-78-01/1-22-01

Slatina, 09. ožujka 2022.

 

Na temelju članka 107., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i  članka 156. Statuta Srednje škole Marka Marulića Slatina, a povodom natječaja objavljenog 01. veljače 2022. godine za zasnivanje radnog odnosa koji je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole, dostavlja se putem mrežne stranice Srednje škole Marka Marulića Slatina,

         

          Obavijest prijavljenim kandidatima o rezultatima natječaja

Školski odbor Srednje škole Marka Marulića Slatina na 7. sjednici održanoj 09. ožujka 2022. godine donio je Odluke kojom daje prethodnu suglasnost u vezi zasnivanja radnog odnosa po natječaju za zasnivanje radnog odnosa objavljenog 01. veljače 2022. godine sa izabranim kandidatima:

 

NASTAVNIK ELEKTROTEHNIČKE SKUPINE PREDMETA:

jedan (1) izvršitelj/ica, neodređeno, puno radno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci;

 

            Antonio Firić, VSS, mag. ing. elektrotehnike smjer elektroenergetika

 

NASTAVNIK LIKOVNE UMJETNOSTI,  jedan (1) izvršitelj/ica, neodređeno,

nepuno radno vrijeme, 8 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci;

 

Josipa Baličević, VSS, mag. povijesti umjetnosti

 

NASTAVNIK POLJOPRIVREDNE SKUPINE PREDMETA I PRAKTIČNE NASTAVE U POLJOPRIVREDNOJ STRUCI, jedan (1) izvršitelj/ica, neodređeno, nepuno radno vrijeme, 15 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci

 

Lidija Šimunović, VSS, mag. ing. agronomije opći smjer

 

 

Podaci navedeni u ovoj Obavijesti usklađeni su s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća Europe o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - Opća uredba o zaštiti podataka.

 

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                                            Ravnatelj:

                                                                                                                                                                                                       Ivan Roštaš, prof.

 

 


POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIK LIKOVNE UMJETNOSTI

       

 

 

       REPUBLIKA  HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Srednja škola Marka Marulića Slatina

   Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16

 

KLASA: 112-02/22-01/17

URBROJ: 2189-78-01/1-22-01

Slatina, 02. ožujka  2022.

 

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO

NASTAVNIK LIKOVNE UMJETNOSTI,  jedan (1) izvršitelj/ica, neodređeno, nepuno radno vrijeme, 8 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci

 

Temeljem čl. 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina, Povjerenstvo za provedbu natječaja za zapošljavanje upućuje Poziv na testiranje kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu i pravodobnu prijavu.

Kandidati koji su se prijavili na natječaj, osim formalnih uvjeta natječaja i općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96. i 80/99.).

Na testiranje i razgovor s kandidatima se pozivaju kandidati:

1. Josipa Baličević

2. Ines Čačinović

3. Katarina Draženović

Testiranje će se obaviti u prostoru Srednje škole Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, Slatina.

Termin testiranja: 09. ožujka 2022. godine (SRIJEDA) u 10,00 sati.

Pravni izvori za pripremu:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17.,68/18 i 98/19.)
 2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (‘Narodne novine,’ br. 112/2010. , 82/2019.)
 3. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 94/15. i 3/17.)
 4. Statut Srednje škole Marka Marulića Slatina od 31. siječnja 2019. (http://www.ss-mmarulica-slatina.skole.hr/)
 5. Godišnji plan i program rada 2021./2022. ( http://www.ss-mmarulica-slatina.skole.hr/)

 

Kandidati će pristupiti pismenom testiranju, a razgovor (intervju) s kandidatima će se provesti nakon testiranja.

Kandidati su dužni imati sa sobom odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Kandidati koji ne mogu dokazati identitet i kandidati koji dođu nakon naznačenog vremena, neće moći pristupiti testiranju. Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječi da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Za kandidata koji ne pristupi postupku testiranja smatra se da je odustao od natječaja.

 

 

 

                                Predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja                                             za zapošljavanje Srednje škole Marka Marulića Slatina

                                                     

                                                 Damir Balković, prof.

                                                                     


POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIK POLJOPRIVREDNE SKUPINE PREDMETA

 

 

         REPUBLIKA  HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Srednja škola Marka Marulića Slatina

   Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16

 

KLASA: 112-02/22-01/01

URBROJ: 2189-78-01/1-22-04

Slatina, 16. veljače  2022.

 

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO

NASTAVNIK POLJOPRIVREDNE SKUPINE PREDMETA

 

Temeljem čl. 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina, Povjerenstvo za provedbu natječaja za zapošljavanje upućuje Poziv na testiranje kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu i pravodobnu prijavu.

Kandidati koji su se prijavili na natječaj, osim formalnih uvjeta natječaja i općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96. i 80/99.).

Na testiranje i razgovor s kandidatima se pozivaju kandidati:

1.Magdalena Moslavac

2.Lidija Šimunović

 

Testiranje će se obaviti u prostoru Srednje škole Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, Slatina.

Termin testiranja: 03. ožujka 2022. godine (četvrtak) u 12,00 sati.

Pravni izvori za pripremu:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17.,68/18 i 98/19.)
 2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (‘Narodne novine,’ br. 112/2010 , 82/2019.)
 3. Stručna materija iz predmeta: organizacija praktične nastave, agrobotanika, ratarstvo i povrćarstvo (nekoliko najvažnijih činjenica)

 

Kandidati će pristupiti pismenom testiranju, a razgovor (intervju) s kandidatima će se provesti u slučaju istog broja bodova nakon testiranja.

Kandidati su dužni imati sa sobom odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Kandidati koji ne mogu dokazati identitet i kandidati koji dođu nakon naznačenog vremena, neće moći pristupiti testiranju. Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječi da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Za kandidata koji ne pristupi postupku testiranja smatra se da je odustao od natječaja.

Važno…Molimo svakog kandidata da prije dolaska na provjeru znanja na mail adresu predsjednika povjerenstva pošalje važeću  EU digitalnu COVID-19 potvrdu. Sudjelovanje bez potvrde neće biti moguće. (Mail: auluzer8@gmail.com)

 

 

 

 

Predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja za zapošljavanje

Srednje škole Marka Marulića Slatina

___________________________________

Alen Đurasek, dipl. ing.

 


Natječaj za popunu radnog mjesta

Školska 2021./2022. godina

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Srednja škola Marka Marulića Slatina

Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16

 

KLASA: 112-02/21-01/03

URBROJ: 2189-78-01/1-21-09

Slatina, 04. listopad 2021.

 

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA POPUNU RADNIH MJESTA U SREDNJOJ ŠKOLI MARKA MARULIĆA SLATINA

 

Temeljem čl. 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina, Povjerenstvo za provedbu natječaja za zapošljavanje upućuje Poziv na testiranje kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja objavljenog 22. rujna 2021. godine i imaju potpunu i pravodobnu prijavu.

Testiranje će se obaviti u prostoru Srednje škole Marka Marulića Slatina.

Termin testiranja: 11. listopada 2021. godine (ponedjeljak) – 9,00 sati.

 

Vrednovanje kandidata za popunu radnog mjesta

1. NASTAVNIK LIKOVNE UMJETNOSTI, jedan (1) izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno; će se provesti iz područja

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, …...105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj …..školi

3. Stručna materija iz predmeta Likovna umjetnost

Na testiranje i razgovor s kandidatima se pozivaju kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja:

1. Josip Jelenčić

Nošenje zaštitne maske za lice prilikom testiranja je obvezno, te se ulazak u prostor Srednje škole Marka Marulića odvija u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama.

 

Matija Gosler, prof., predsjednik povjerenstva

 

Pristigle prijave kandidata za popunu sljedećih radnih mjesta ne udovoljavaju formalnim uvjetima raspisanim natječajem te se neće razmatrati i ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

1. NASTAVNIK ELEKTROTEHNIČKE SKUPINE PREDMETA: jedan (1) izvršitelj/ica, neodređeno puno radno vrijeme;

2. NASTAVNIK ELEKTROTEHNIČKE SKUPINE PREDMETA: jedan (1) izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme, 11 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno

3. NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE U POLJOPRIVREDI, jedan (1) izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme, 15 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada

 

Miodrag Stojanović, dipl. ing., predsjednik povjerenstva

Alen Đurasek, dipl. ing., predsjednik povjerenstva

 

Članovi Povjerenstva kandidatima će postaviti pitanja iz područja koja su vezana uz obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj te procjenu obrazovanja i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u vezi radnog mjesta, a koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 0-10 bodova i na kraju zbrajaju.

Kandidati su dužni imati sa sobom odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Kandidati koji ne mogu dokazati identitet i kandidati koji dođu nakon naznačenog vremena, neće moći pristupiti testiranju. Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječi da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Za kandidata koji ne pristupi postupku testiranja smatra se da je odustao od natječaja.

Nošenje zaštitne maske za lice prilikom testiranja je obvezno, te se ulazak u prostor Srednje škole Marka Marulića odvija u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za zapošljavanje
Srednje škole Marka Marulića Slatina


Školska 2021./2022. godina

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Srednja škola Marka Marulića Slatina
Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16

 

KLASA: 112-02/21-01/03
URBROJ: 2189-78-01/1-21-01
Slatina, 22. rujna 2021.

 

Na temelju članka 107., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina ravnatelj 22. rujna 2021.godine raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

Z A

P O P U N U R A D N O G M J E S T A

 

1. NASTAVNIK ELEKTROTEHNIČKE SKUPINE PREDMETA:

jedan (1) izvršitelj/ica, neodređeno puno radno vrijeme;

 

2. NASTAVNIK ELEKTROTEHNIČKE SKUPINE PREDMETA:

jedan (1) izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme, 11 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno;

 

3. NASTAVNIK LIKOVNE UMJETNOSTI, jedan (1) izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno;

 

4. NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE U POLJOPRIVREDI, jedan (1) izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme, 15 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno

 

Mjesto rada je u sjedištu škole u Slatini, a prema potrebi i izvan sjedišta škole.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

 

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.), čl. 2., 9., i 15. Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96. i 80/99.) Odlukkom o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalikacije tehničar za elektroniku (041424) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo („Narodne novine“ broj 71/2017.)

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20). Da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi potrebno je dokazati ispravom nadležnog suda odnosno drugog tijela koje ima uvid u kaznenu evidenciju.

Uz pisanu i potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

• životopis

• diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

• dokaz o državljanstvu

• rodni list

• uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja

• elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu), ne starije od dana raspisivanja natječaja

• presliku uvjerenja ili potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama ukoliko nisu stečene u sklopu studija (za kandidate koji su ih po Zakonu obvezni steći)

• ostale potrebne priloge/isprave/dokaze (za kandidate koji su stekli inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu, te za kandidate koji se prema posebnim propisima pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima).

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je priložiti u izvorniku rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („N.N.“ broj: 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („N.N.“ broj: 82/15., 70/19. i 47/20.).

Sva dokumentaciju, osim uvjerenja o nekažnjavanju, prilaže se u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti dužan predočiti na uvid izvornike dokumenata.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i na ženske kandidate.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo odnosno javnu ispravu temeljem koje se poziva na pravo prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17., 98/19. i 84/21.) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.

Popis potrebnih dokaza radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve zakonom propisane dokaze (rješenja, potvrde, uvjerenja i drugo) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave i naziv I broj radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Osobni podaci kandidata, koji su sadržani u natječajnoj dokumentaciji, koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja u skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („N.N.“ broj: 42/18).

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene obvezne dokumente kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati čije su prijave na natječaj pravodobne, potpune i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti kroz postupke testiranja i/ili razgovora prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina.

Mjesto, vrijeme i način održavanja provjere znanja i sposobnosti kao i područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata radi provjere znanja i sposobnosti bit će objavljeni na mrežnoj stranici škola: http://www.ss-mmarulica-slatina.skole.hr/skola/natjecaji_za_izbor_radnika najmanje 5 (pet) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prijemu radnika u radni odnos i to objavom na mrežnim stranicama škole.

Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici škole. http://www.ss-mmarulica-slatina.skole.hr/skola/natjecaji_za_izbor_radnika

 

U slučaju sudjelovanja kandidata s pravom prednosti pri zapošljavanju, škola obavijest o odabiru kandidata dostavlja e-mailom svim kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole (od 22. rujna 2021. do 29. rujna 2021.).

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu

Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16 33520 Slatina, s naznakom:

“1. za natječaj za radno mjesto nastavnika/ca elektrotehničke skupine predmeta – puno radno vrijeme – ne otvaraj;

2. za natječaj za radno mjesto nastavnika/ca elektrotehničke skupine predmeta – 11 sati – ne otvaraj;

3. za natječaj za radno mjesto nastavnika/ca likovne umjetnosti – 8 sati – ne otvaraj;

4. za natječaj za radno mjesto nastavnika/ca praktične nastave u poljoprivredi –11 sati – ne otvaraj”

 

Ravnatelj
Ivan Roštaš, prof.


Školska 2020./2021. godina

REPUBLIKA  HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Srednja škola Marka Marulića Slatina

   Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16

KLASA: 112-02/20-01/05

URBROJ: 2189-78-01/1-20-17

Slatina, 20. studenog 2020.

Na temelju članka 34. i 94. Srednje škole Marka Marulića Slatina, a povodom natječaja objavljenog 19. listopada 2020. godine (KLASA: 112-02/20-01/05 URBROJ: 2189-78-01/1-20-01) za izbor radnika koji je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole, dostavlja se putem mrežne stranice Srednje škole Marka Marulića Slatina

 

OBAVIJEST

PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

Po raspisanom natječaju za nastavnika likovne umjetnosti i nastavnika matematike objavljenog 19. listopada 2020. godine (KLASA: 112-02/20-01/05 URBROJ: 2189-78-01/1-20-01) obavještavamo vas da je izabran slijedeći kandidat:

NASTAVNIK LIKOVNE UMJETNOSTI:

– Kornelija Krpačić, dipl. knjiž. komp. i pov. umj. - (nestručno) do najduže pet (5) mjeseci;

NASTAVNIK MATEMATIKE:

Tea Šafar, mag. educ. math. et inf. - neodređeno nepuno radno vrijeme.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici Škole smatra se da su kandidati obaviješteni po raspisanom natječaju te se dostava svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici škole.

Podaci navedeni u ovoj Obavijesti usklađeni su s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća Europe o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - Opća uredba o zaštiti podataka.

S poštovanjem,

 Ravnatelj:

Ivan Roštaš, prof.

   

 

 

REPUBLIKA  HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Srednja škola Marka Marulića Slatina

   Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16

KLASA: 112-03/20-01/12

URBROJ: 2189-78-01/1-20-0

Slatina, 5. studenog 2020.

KANDIDATIMA

  -svima-

 

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO:

STRUČNI SURADNIK - PEDAGOG

 

Temeljem čl. 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina, Povjerenstvo za provedbu natječaja za zapošljavanje upućuje Poziv na testiranje kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu i pravodobnu prijavu.

Kandidati koji su se prijavili na natječaj, osim formalnih uvjeta natječaja i općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96. i 80/99.).

 

Na testiranje i razgovor s kandidatima za radno mjesto stručni suradnik - pedagog pozivaju se kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja:

 

 1. Matija Koški
 2. Antonija Blaženović

 

Testiranje će se obaviti u prostoru Srednje škole Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, Slatina.

Termin testiranja: 11. studenog 2020. godine (srijeda) u 11,00 sati.

 

Pravni izvori za pripremu:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17.,68/18 i 98/19.)
 2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (‘Narodne novine,’ br. 112/2010 , 82/2019.)
 3. Stručna materija iz pedagogije

Kandidati će pristupiti razgovoru s povjerenstvom.

 

Kandidati su dužni imati sa sobom odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Kandidati koji ne mogu dokazati identitet i kandidati koji dođu nakon naznačenog vremena, neće moći pristupiti intervjuu. Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječi da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Za kandidata koji ne pristupi postupku testiranja smatra se da je odustao od natječaja.

 

Kandidati su obvezni prilikom ulaska u školu dezinficirati ruke i nositi zaštitnu ili medicinsku masku na propisan način tijekom cijelog boravka u školskom prostoru te držati fizičku distancu od 2 m.

Predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja za zapošljavanje

Srednje škole Marka Marulića Slatina

__ Ljiljana Matošević, stručni suradnik __

 

   REPUBLIKA  HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Srednja škola Marka Marulića Slatina

   Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16

KLASA: 112-02/20-01/05

URBROJ: 2189-78-01/1-20-09

Slatina, 04. studenoga 2020

KANDIDATIMA

  -svima-

  POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO:

NASTAVNIK MATEMATIKE

NASTAVNIK LIKOVNE UMJETNOSTI

 

Temeljem čl. 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina, Povjerenstvo za provedbu natječaja za zapošljavanje upućuje Poziv na testiranje kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu i pravodobnu prijavu.

Kandidati koji su se prijavili na natječaj, osim formalnih uvjeta natječaja i općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96. i 80/99.).

 

Na testiranje i razgovor s kandidatima za radno mjesto nastavnik matematike  se pozivaju kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja:

 1. Tea Šafar

Na intervju i razgovor s kandidatima za radno mjesto nastavnik likovne umjetnosti  se pozivaju kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja:

 1. Meri Stubičar
 2. Ines Čačinović

 

Testiranje će se obaviti u prostoru Srednje škole Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, Slatina.

Termin testiranja: 09. studenog 2020. godine (ponedjeljak) u 12,00 sati.

 

Pravni izvori za pripremu:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17.,68/18 i 98/19.)
 2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (‘Narodne novine,’ br. 112/2010 , 82/2019.)
 3. Stručna materija iz predmeta: matematika:
 4. Stručna materija iz predmeta: likovna umjetnost

Kandidati će pristupiti razgovoru s povjerenstvom.

 

Kandidati su dužni imati sa sobom odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Kandidati koji ne mogu dokazati identitet i kandidati koji dođu nakon naznačenog vremena, neće moći pristupiti intervjuu. Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječi da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Za kandidata koji ne pristupi postupku testiranja smatra se da je odustao od natječaja.

 

Kandidati su obvezni prilikom ulaska u školu dezinficirati ruke i nositi zaštitnu ili medicinsku masku na propisan način tijekom cijelog boravka u školskom prostoru te držati fizičku distancu od 2 m.

 

Predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja za zapošljavanje

Srednje škole Marka Marulića Slatina

 _Vladimir Borbaš, prof._

 


REPUBLIKA  HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Srednja škola Marka Marulića Slatina
Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16

KLASA: 112-02/20-01/06
URBROJ: 2189-78-01/1-20-01
Slatina, 26. listopada 2020.

 

Na temelju članka 107., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina, Srednja škola Marka Marulića Slatina objavljuje 26. listopada 2020. godine

 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za izbor radnika

 

 1. Nastavnik elektrotehničke skupine predmeta:
 • Tehničko crtanje i dokumentiranje – 3 sata nastave tjedno;
 • Energetska elektronika – 2 sata nastave tjedno;
 • Električne instalacije – 2 sata nastave tjedno;
 • Osnove digitalne elektronike – 1 sata nastave tjedno;
  jedan (1) izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno;

 

Uvjeti:

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96. i 80/99.).

Uz pisanu i potpisanu  prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis
 • diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • potvrdu o stečenim pedagoškim kompetencijama ukoliko nisu stečene u sklopu studija
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu), ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • presliku uvjerenja ili potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su ih po Zakonu obvezni steći)
 • ostale potrebne priloge/isprave/dokaze (za kandidate koji su stekli inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu, te za kandidate koji se prema posebnim propisima pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima).


Sva dokumentaciju, osim uvjerenja o nekažnjavanju,  prilaže se u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu  biti dužan predočiti na uvid izvornike dokumenata.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i na ženske kandidate.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo odnosno javnu ispravu temeljem koje se poziva na pravo prednosti.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: Zakon.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovanu kvalifikaciju u inozemstvu (izvan Republike Hrvatske) ne može se zaposliti u odgojno-obrazovnoj ustanovi temeljem rješenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje već temeljem rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Kandidat kojemu je rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja priznata inozemna stručna kvalifikacija kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije nije dužan ishoditi rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje za potrebe zapošljavanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi (više na poveznici).
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati čije su prijave na natječaj pravodobne, potpune i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti kroz postupke testiranja i/ili razgovora prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina.
Mjesto, vrijeme i način održavanja provjere znanja i sposobnosti kao i područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata radi provjere  znanja i sposobnosti bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole http://www.ss-mmarulica-slatina.skole.hr/ najmanje 5 (pet) dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.
O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom i to objavom na mrežnim stranicama škole. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici škole.
U slučaju sudjelovanja kandidata s pravom prednosti pri zapošljavanju, škola obavijest o odabiru kandidata dostavlja e-mailom ili poštom svim kandidatima.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim starnicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom  dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu
Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16,  s naznakom:
“1. za natječaj za radno mjesto nastavnika/ca elektrotehničke skupine predmeta – ne otvaraj”.

 

Ravnatelj:
Ivan Roštaš, prof.


 

REPUBLIKA  HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Srednja škola Marka Marulića Slatina
Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16

 

KLASA: 112-03/20-01/12
URBROJ: 2189-78-01/1-20-01
Slatina, 21. listopada 2020.

 

Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, Slatina sukladno Planu prijema pripravnika stručnih suradnika u školskim ustanovama (KLASA: 602-02/18-07/00459  URBROJ: 533-05-20-0017 od 19. listopada 2020. godine), a vezano uz provedbu mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“, dana 21. listopada 2020. godine raspisuje i objavljuje

 

NATJEČAJ

Mjera HZZ-a „ Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 

 1. STRUČNI SURADNIK – PSIHOLOG, jedan (1) izvršitelj/ica, puno, određeno radno vrijeme – 12 mjeseci

 

Uvjeti:

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96. i 80/99.).

Uz pisanu i potpisanu  prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis
 • diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • potvrdu o stečenim pedagoškim kompetencijama ukoliko nisu stečene u sklopu studija
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu), ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • presliku uvjerenja ili potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su ih po Zakonu obvezni steći)
 • ostale potrebne priloge/isprave/dokaze (za kandidate koji su stekli inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu, te za kandidate koji se prema posebnim propisima pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima).

 

Sva dokumentaciju, osim uvjerenja o nekažnjavanju,  prilaže se u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu  biti dužan predočiti na uvid izvornike dokumenata.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i na ženske kandidate.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: Zakon.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovanu kvalifikaciju u inozemstvu (izvan Republike Hrvatske) ne može se zaposliti u odgojno-obrazovnoj ustanovi temeljem rješenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje već temeljem rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Kandidat kojemu je rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja priznata inozemna stručna kvalifikacija kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije nije dužan ishoditi rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje za potrebe zapošljavanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi (više na poveznici).
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati čije su prijave na natječaj pravodobne, potpune i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti kroz postupke testiranja i/ili razgovora prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina.
Mjesto, vrijeme i način održavanja provjere znanja i sposobnosti kao i područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata radi provjere  znanja i sposobnosti bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole http://www.ss-mmarulica-slatina.skole.hr/ najmanje 5 (pet) dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.
O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom i to objavom na mrežnim stranicama škole. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici škole.
U slučaju sudjelovanja kandidata s pravom prednosti pri zapošljavanju, škola obavijest o odabiru kandidata dostavlja e-mailom ili poštom svim kandidatima.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim starnicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom  dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu
Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, s naznakom: “ natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK – PSIHOLOG- PRIPRAVNIK” – ne otvaraj”.

 

Ravnatelj
Ivan Roštaš, prof.


 

REPUBLIKA  HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Srednja škola Marka Marulića Slatina
Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16

 

KLASA: 112-03/20-01/12
URBROJ: 2189-78-01/1-20-01
Slatina, 21. listopada 2020.

 

Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, Slatina sukladno Planu prijema pripravnika stručnih suradnika u školskim ustanovama (KLASA: 602-02/18-07/00459  URBROJ: 533-05-20-0017 od 19. listopada 2020. godine), a vezano uz provedbu mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“, dana 21. listopada 2020. godine raspisuje i objavljuje

 

NATJEČAJ

Mjera HZZ-a „ Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 

 1. STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG, jedan (1) izvršitelj/ica, puno, određeno radno vrijeme – 12 mjeseci

 

Uvjeti:

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96. i 80/99.).

Uz pisanu i potpisanu  prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis
 • diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • potvrdu o stečenim pedagoškim kompetencijama ukoliko nisu stečene u sklopu studija
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu), ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • presliku uvjerenja ili potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su ih po Zakonu obvezni steći)
 • ostale potrebne priloge/isprave/dokaze (za kandidate koji su stekli inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu, te za kandidate koji se prema posebnim propisima pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima).

 

Sva dokumentaciju, osim uvjerenja o nekažnjavanju,  prilaže se u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu  biti dužan predočiti na uvid izvornike dokumenata.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i na ženske kandidate.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: Zakon.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovanu kvalifikaciju u inozemstvu (izvan Republike Hrvatske) ne može se zaposliti u odgojno-obrazovnoj ustanovi temeljem rješenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje već temeljem rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Kandidat kojemu je rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja priznata inozemna stručna kvalifikacija kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije nije dužan ishoditi rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje za potrebe zapošljavanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi (više na poveznici).
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati čije su prijave na natječaj pravodobne, potpune i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti kroz postupke testiranja i/ili razgovora prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina.
Mjesto, vrijeme i način održavanja provjere znanja i sposobnosti kao i područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata radi provjere  znanja i sposobnosti bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole http://www.ss-mmarulica-slatina.skole.hr/ najmanje 5 (pet) dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.
O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom i to objavom na mrežnim stranicama škole. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici škole.
U slučaju sudjelovanja kandidata s pravom prednosti pri zapošljavanju, škola obavijest o odabiru kandidata dostavlja e-mailom ili poštom svim kandidatima.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim starnicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom  dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu
Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, s naznakom: “ natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG - PRIPRAVNIK” – ne otvaraj”.

 

Ravnatelj
Ivan Roštaš, prof.


 

REPUBLIKA  HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Srednja škola Marka Marulića Slatina
Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16

 

KLASA: 112-02/20-01/05
URBROJ: 2189-78-01/1-20-01
Slatina, 19. listopada 2020.

 

Na temelju članka 107., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina, Srednja škola Marka Marulića Slatina objavljuje 19. listopada 2020. godine

 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za izbor radnika

 

 1. NASTAVNIK STROJARSTVA, jedan (1) izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno;
 2. NASTAVNIK LIKOVNE UMJETNOSTI,  jedan (1) izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno;
 3.  NASTAVNIK MATEMATIKE, jedan (1) izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 12 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno

 

Uvjeti:
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96. i 80/99.).

 

Uz pisanu i potpisanu  prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis
 • diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • potvrdu o stečenim pedagoškim kompetencijama ukoliko nisu stečene u sklopu studija
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu), ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • presliku uvjerenja ili potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su ih po Zakonu obvezni steći)
 • ostale potrebne priloge/isprave/dokaze (za kandidate koji su stekli inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu, te za kandidate koji se prema posebnim propisima pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima).

 

Sva dokumentaciju, osim uvjerenja o nekažnjavanju,  prilaže se u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu  biti dužan predočiti na uvid izvornike dokumenata.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i na ženske kandidate.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: Zakon o zapošljavanju

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovanu kvalifikaciju u inozemstvu (izvan Republike Hrvatske) ne može se zaposliti u odgojno-obrazovnoj ustanovi temeljem rješenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje već temeljem rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Kandidat kojemu je rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja priznata inozemna stručna kvalifikacija kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije nije dužan ishoditi rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje za potrebe zapošljavanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi (više na poveznici ).
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati čije su prijave na natječaj pravodobne, potpune i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti kroz postupke testiranja i/ili razgovora prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina.
Mjesto, vrijeme i način održavanja provjere znanja i sposobnosti kao i područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata radi provjere  znanja i sposobnosti bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole http://www.ss-mmarulica-slatina.skole.hr/ najmanje 5 (pet) dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.
O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom i to objavom na mrežnim stranicama škole. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici škole.
U slučaju sudjelovanja kandidata s pravom prednosti pri zapošljavanju, škola obavijest o odabiru kandidata dostavlja e-mailom ili poštom svim kandidatima.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim starnicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom  dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu
Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16,  s naznakom:
“1. za natječaj za radno mjesto nastavnika/ce strojarstva”, “2. za natječaj za radno mjesto nastavnika/ce  likovne umjetnosti”, “3. za natječaj za radno mjesto nastavnika/ce matematike” – ne otvaraj”.

Ravnatelj:
Ivan Roštaš, prof.


 

      
         REPUBLIKA  HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Srednja škola Marka Marulića Slatina

   Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16

KLASA: 112-01/20-01/01

URBROJ: 2189-78-01/1-20-06

Slatina, 04. veljače 2020.

 

Na temelju članka 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i članka 94. Statuta Srednje škole Marka Marulića Slatina čl. 18. st. 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina ravnatelj donosi

O  D  L  U  K  U

o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto

nastavnik poljoprivredne skupine predmeta na neodređeno nepuno vrijeme

 

1.  U provedenom natječaju za slobodno radno mjesto, nastavnik poljoprivredne skupine predmeta na neodređeno nepuno radno vrijeme nije odabran niti jedan kandidat.

2. Natječaj je objavljen dana 15. siječnja 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

3. Povjerenstvo za provođenje postupka pri zapošljavanju sukladno čl. 18. st. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina predlaže ravnatelju da se donese odluka o neizboru kandidata.

Ravnatelj donosi Odluku o neizboru kandidata na natječaju.

4. Temeljem Odluke o neizboru, ravnatelj je odlučio ponoviti natječaj za radno mjesto nastavnik poljoprivredne skupine predmeta na neodređeno nepuno vrijeme.

5. Ova Odluka dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  E  N  J  E

Budući da Povjerenstvo za provođenje postupka pri zapošljavanju sukladno čl. 14.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina ravnatelju nije predložilo niti jednog kandidata, ravnatelj donosi odluku o neizboru kandidata na natječaju i ponavljanju natječaja.

  Ravnatelj:

 Ivan  Roštaš, prof.

 

 

REPUBLIKA  HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Srednja škola Marka Marulića Slatina

   Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16

 

KLASA: 112-02/20-01/01

URBROJ: 2189-78-01/1-20-04

Slatina, 29. siječnja 2020.

 

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO

NASTAVNIK POLJOPRIVREDNE SKUPINE PREDMETA

 

Temeljem čl. 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina, Povjerenstvo za provedbu natječaja za zapošljavanje upućuje Poziv na testiranje kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu i pravodobnu prijavu.

Kandidati koji su se prijavili na natječaj, osim formalnih uvjeta natječaja i općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96. i 80/99.).

Na testiranje i razgovor s kandidatima se pozivaju kandidati:

 1. Martina Đukić
 2. Krunoslav Perić

 

Testiranje će se obaviti u prostoru Srednje škole Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, Slatina.

Termin testiranja: 03. siječnja 2020. godine (ponedjeljak) u 12,00 sati.

Pravni izvori za pripremu:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17.,68/18 i 98/19.)
 2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (‘Narodne novine,’ br. 112/2010 , 82/2019.)
 3. Stručna materija iz predmeta Hortikulturno uređenje gospodarstva, Bilinogojstvo i Agrobotanika

Kandidati će pristupiti pismenom testiranju a razgovor (intervju) s kandidatima će se provesti u slučaju istog broja bodova nakon testiranja.

Kandidati su dužni imati sa sobom odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Kandidati koji ne mogu dokazati identitet i kandidati koji dođu nakon naznačenog vremena, neće moći pristupiti testiranju. Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječi da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Za kandidata koji ne pristupi postupku testiranja smatra se da je odustao od natječaja.

 

Predsjednik Povjerenstva za provedbu natječaja za zapošljavanje

Srednje škole Marka Marulića Slatina

Alen Đurasek, dipl. ing.

 

 

 

REPUBLIKA  HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Srednja škola Marka Marulića Slatina
Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16

KLASA: 112-02/20-01/01
URBROJ: 2189-78-01/1-20-01
Slatina, 15. siječnja 2020.

 

Na temelju članka 107., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina, Srednja škola Marka Marulića Slatina objavljuje 15. siječnja 2020. godine

N  A  T  J  E  Č  A  J
za slobodno radno mjesto

 

NASTAVNIK POLJOPRIVREDNE SKUPINE PREDMETA Hortikulturno uređenje gospodarstva - 2 sata nastave tjedno, Bilinogojstvo - 1 sata nastave tjedno i Agrobotanika - 3 sata nastave tjedno

jedan (1) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 6 sati tjedno

Mjesto rada: Slatina

Uvjeti:

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96. i 80/99.).

Uz pisanu i potpisanu  prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome, potvrde ili uvjerenja o završenom školovanju 
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11,16/12 ,86/12,94/13,152/14,7/17,68/18 ), ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja ( uvjerenje o nekažnjavanju)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO
 • presliku uvjerenja ili potvrde o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su ih po Zakonu obvezni steći)
 • ostale potrebne priloge/isprave/dokaze (za kandidate koji su stekli inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu, te za kandidate koji se prema posebnim propisima pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima).

Sva dokumentaciju, osim uvjerenja o nekažnjavanju,  prilaže se u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu  biti dužan predočiti na uvid izvornike dokumenata.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i na ženske kandidate.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovanu kvalifikaciju u inozemstvu (izvan Republike Hrvatske) ne može se zaposliti u odgojno-obrazovnoj ustanovi temeljem rješenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje već temeljem rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Kandidat kojemu je rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja priznata inozemna stručna kvalifikacija kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije nije dužan ishoditi rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje za potrebe zapošljavanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi (više na poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/priznavanje-inozemnih-obrazovnih-i-strucnih-kvalifikacija/279).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati čije su prijave na natječaj pravodobne, potpune i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti kroz postupke testiranja i/ili razgovora prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina.
Mjesto, vrijeme i način održavanja provjere znanja i sposobnosti kao i područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata radi provjere  znanja i sposobnosti bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole http://www.ss-mmarulica-slatina.skole.hr/ najmanje 5 (pet) dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.
O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom i to objavom na mrežnim stranicama škole. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici škole.
U slučaju sudjelovanja kandidata s pravom prednosti pri zapošljavanju, škola obavijest o odabiru kandidata dostavlja e-mailom ili poštom svim kandidatima.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim starnicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole i vrijedi od 15. do 23. siječnja 2020. godine.
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom  dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu
Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16,  s naznakom:
“Prijava na natječaj za radno mjesto nastavnika/ce poljoprivredne skupine predmeta – ne otvaraj”.

Ravnatelj
Ivan Roštaš, prof.


 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i članka 2. Pravilnika o  djelokrugu rada tajnika te administrativno- tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (NN br. 2/2011) i ) i čl. 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12) Srednja škola Marka Marulića Slatina objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

Za stručno osposobljavanje za rad
TAJNIK/CA ŠKOLE, jedan (1) izvršitelj/ica, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od jedne (1) godine.

 

Kandidat mora ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 105. st.16.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno da je završio/la:

a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave;

b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a).

Kandidat ne može biti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz pisanu i potpisanu  prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome, potvrde ili uvjerenja o završenom školovanju 
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da su najmanje 30 dana u evidenciji nezaposlenih
 • uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO,

 

Svi prilozi mogu biti predani u preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i na ženske kandidate.
Kandidati koji ostavruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96., 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
Rok za podnošenje prijava 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim starnicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole i vrijedi od

11. do 18. studenog 2019. godine.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom  dostavljaju se osobno ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16,  s naznakom:

“Prijava na natječaj za radno mjesto tajnika/ice - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – ne otvaraj”

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnatelj:
Ivan Roštaš, prof.


 

Na temelju članka 107. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18  Srednja škola Marka Marulića Slatina objavljuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

 

za slobodno radno mjesto

 

NASTAVNIK STROJARSTVA, jedan (1) izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, u nastavnom programu Elektrotehnika i računalstvo

 

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96, 80/99). Kandidat ne može biti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz pisanu i potpisanu  prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome, potvrde ili uvjerenja o završenom školovanju 
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO,

 

Svi prilozi mogu biti predani u preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i na ženske kandidate.

 

Kandidati koji ostavruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96., 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Rok za podnošenje prijava 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim starnicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole i vrijedi od 24. rujna 2019. godine  do 02. listopada 2019. godine.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom  dostavljaju se putem pošte na adresu:

Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16,  s naznakom:

“Prijava na natječaj za radno mjesto nastavnik strojarstva – ne otvaraj”

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Ravnatelj:

Ivan Roštaš, prof.

 


 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i članka 2. Pravilnika o  djelokrugu rada tajnika te administrativno- tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (NN br. 2/2011),   Srednja škola Marka Marulića Slatina objavljuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za slobodno radon mjesto
TAJNIK ŠKOLE na određeno vrijeme – puno radon vrijeme – 40 sati tjedno
(zamjena odsutnog radnika koji mijenja tajnicu na roditeljskom dopustu)

 

Uvjeti:

Sukladno članku 105. stavka 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 • Završen sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,


Uz pisanu i potpisanu  prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome, potvrde ili uvjerenja o završenom školovanju 
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO,

Svi prilozi mogu biti predani u preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i na ženske kandidate.

Kandidati koji ostavruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96., 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Rok za podnošenje prijava 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim starnicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole i vrijedi od

O5. do 12. srpnja 2019. godine.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom  dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu

Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16,  s naznakom:

“Prijava na natječaj za radon mjesto tajnika/ice na određeno vrijeme – ne otvaraj”

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Ravnatelj:
Ivan Roštaš, prof.


 

 

Odluka o izboru i imenovanju za ravnatelja Srednje škole Marka Marulića se nalazi na poveznici Odluka.

 

Temeljem članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) , članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („N. N.“ broj 76/93., 29/97., 47/99., i 35/08) i članka 86., 87. Statuta Srednje škole Marka Marulića Slatina, Školski odbor Srednje škole Marka Marulića Slatina, raspisuje

NATEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA
SREDNJE ŠKOLE MARKA MARULIĆA SLATINA

 

Za ravnatelja škole može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće nužne uvjete:

 • završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u školi, a koji može biti:
  1. sveučilišni diplomski studij ili
  2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  3. specijalistički diplomski stručni studij,
  4. položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 • najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama
 • koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i protiv koje nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak zbog počinjenja kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

  Uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, potrebno je obvezno priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

- životopis

- dokaz o državljanstvu

- dokaz o stručnoj spremi

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su ih naknadno stekli)

- dokaz o položenom stručnom ispitu (za kandidate za koje postoji zakonska obveza polaganja stručnog ispita) odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita temeljem članka 157. stavka 1.

- dokaz o stažu osiguranja (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima

evidentiranim u matičnoj evidenciji) i dokaz o stažu osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama (potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)

- uvjerenje nadležnog suda da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanjem radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 30 dana).

 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17.), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13., 152/14. i 39/18.).

Kandidat ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve zakonom propisane dokumente/dokaze (rješenja, potvrde i drugo u propisanom obliku) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis potrebnih dokaza radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Prava prednosti

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom, na adresu:
Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, 33520 Slatina, s naznakom "Prijava na natječaj za ravnatelja – ne otvarati".
Nepravovremene i nepotpune dostavljene  prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA:  112-01/18-01/19
URBROJ: 2189-78-05/1-18-01
Slatina, 28. prosinac 2018.

Predsjednik Školskog odbora

_________________________

dr.sc. Oliver Jukić, prof. v.š.

Dostaviti:

 1. Narodne novine, oglasni dio
 2. Web Stranica škole - www.ss-mmarulica-slatina.skole.hr
 3. Pismohrana

 

SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA

na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17 i 68/18) objavljuje

NATJEČAJ
za izbor radnika

 NASTAVNIK POVIJESTI,  jedan (1) izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sati neposrednog odgojno obrazovnog rada tjedno

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96, 80/99). Kandidat ne može biti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

                   

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- Životopis
- Diplomu (preslika)
- Domovnicu (preslika)

- Potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu

- Potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak protiv podnositelja prijave, u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi -  ne stariju od 6 mjeseci (original).
 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid izvornike.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor,sporazum i sl.).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Marka Marulića Slatina, i vrijedi: od 16.10.2018. do 25.10.2018.


Traženu dokumentaciju u zatvorenoj koverti dostaviti isključivo poštom na adresu:
Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, 33520 Slatina.

 

Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzeti u razmatranje.
 

KLASA:  112-01/18-01/16

URBROJ: 2189-78-01/1-18-01

Slatina,  16. listopad 2018.

Ravnatelj:
Darko Špoljarić, mag. ing.


 

SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA

na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14) objavljuje

 

NATJEČAJ

za izbor radnika

 1. NASTAVNIK FRANCUSKOG JEZIKA, jedan (1) izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno do 31. kolovoza 2018.
 2. NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA, jedan (1) izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno do 31. kolovoza 2018.
 3. NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA, jedan (1) izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno do 31. kolovoza 2018.
 4. NASTAVNIK TEHNIČKOG CRTANJA I DOKUMENTIRANJA,  jedan (1) izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno do 31. kolovoza 2018.
 5. NASTAVNIK POLJOPRIVREDNE SKUPINE PREDMETA (Hortikulturno uređenje prostora 3 sata nastave tjedno, Bilinogojstvo 2 sata nastave tjedno, u nastavnom programu jedan (1) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme.

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96, 80/99). Kandidat ne može biti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- Životopis
- Diplomu (preslika)
- Domovnicu (preslika)
- Potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu - Potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak protiv podnositelja prijave, u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi -  ne stariju od 6 mjeseci (original).
 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid izvornike.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08).
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrde o priznatom statusu (iz kojih je vidljivo spomenuto pravo) te dokaz o nezaposlenosti.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Marka Marulića Slatina, i vrijedi: od 03.04.2018. do 12.04.2018.
Traženu dokumentaciju u zatvorenoj koverti dostaviti poštom na adresu:
Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, 33520 Slatina.
Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzeti u razmatranje.
 

KLASA:  112-01/18-01/06
URBROJ: 2189-78-01/1-18-01
Slatina,  03. travnja 2018.

Ravnatelj:
Darko Špoljarić, mag. ing.


Natječaj za izbor radnika, 17.01.2018.

Natječaj za izbor radnika

Natječaj za izbor radnika

 

SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA
na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14)
objavljuje

NATJEČAJ
za izbor radnika

 

 1. NASTAVNIK GLAZBENE UMJETNOSTI, jedan (1) izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno
 2. NASTAVNIK POVIJESTI, jedan (1) izvršitelj/ica određeno nepuno radno vrijeme, do 31. kolovoza 2017. godine, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno.
 3. NASTAVNIK GEOGRAFIJE, jedan (1) izvršitelj/ica određeno nepuno radno vrijeme, do 31. kolovoza 2017. godine, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno.
 4. NASTAVNIK POLJOPRIVREDNE SKUPINE PREDMETA, ( Tloznanstvo 2 sata, Povrćarstvo 2 sata, Praktična nastava 15 sati ), jedan (1) izvršitelj/ica određeno nepuno radno vrijeme, do 31. kolovoza 2017. godine, ukupno 19 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno. 
 5. NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA, jedan (1) izvršitelj/ica, određeno puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni/roditeljski dopust
 6. NASTAVNIK EKONOMSKE SKUPINE PREDMETA, ( Računovodstvo, Statistika, Marketing, Društveno odgovorno poslovanje, Globalno poslovno okruženje ) jedan (1) izvršitelj/ica, određeno puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni/roditeljski dopust
 7. NASTAVNIK EKONOMSKE SKUPINE PREDMETA, ( Osnove ekonomije, Poslovne komunikacije, Marketing, Bankarstvo i osiguranje ) jedan (1) izvršitelj/ica, određeno puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni/roditeljski dopust

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96, 80/99). Kandidat ne može biti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Diplomu (preslika)
 • Domovnicu (preslika)
 • Potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu (s najnovijim podacima, preslika)
 • Potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak protiv podnositelja prijave, u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi -  ne stariju od 6 mjeseci (original).

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid izvornike.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08).
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrde o priznatom statusu (iz kojih je vidljivo spomenuto pravo) te dokaz o nezaposlenosti.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web-stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web-stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Marka Marulića Slatina, i vrijedi: od 04.11.2016 do 11.11.2016. godine
Traženu dokumentaciju u zatvorenoj koverti dostaviti isključivo poštom na adresu:
Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, 33520 Slatina.
Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

KLASA:  112-01/16-01/9
URBROJ: 2189-78-01/1-16-01
Slatina, 4. studenog 2016.

Ravnatelj:
Darko Špoljarić, mag.ing.


 

SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA
na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14)
objavljuje
NATJEČAJ
za izbor radnika

 

 1. NASTAVNIK STROJARSTVA, jedan (1) izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno
 2. NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA, jedan (1) izvršitelj/ica neodređeno nepuno radno vrijeme, 10 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96, 80/99). Kandidat ne može biti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Diplomu (preslika)
 • Domovnicu (preslika)
 • Potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu (s najnovijim podacima, preslika)
 • Potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak protiv podnositelja prijave, u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi -  ne stariju od 6 mjeseci (original).

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid izvornike.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08).
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrde o priznatom statusu (iz kojih je vidljivo spomenuto pravo) te dokaz o nezaposlenosti.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web-stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web-stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Marka Marulića Slatina, i vrijedi: od 21.10.2016. do 28.10.2016..
Traženu dokumentaciju u zatvorenoj koverti dostaviti isključivo poštom na adresu:
Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, 33520 Slatina.
Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzeti u razmatranje.
 

KLASA:  112-01/16-01/9
URBROJ: 2189-78-01/1-16-01
Slatina, 21. listopada 2016.

Ravnatelj:
Darko Špoljarić, mag.ing.


 

SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA
na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14)
objavljuje
NATJEČAJ
za izbor radnika

 

 1. NASTAVNIK STROJARSTVA, jedan (1) izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, u nastavnom programu Elektrotehnika i računalstvo;
 2. NASTAVNIK GLAZBENE UMJETNOSTI,  jedan (1) izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme, do 31.08.2016., 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, u nastavnom programu Opće gimnazije;
 3. NASTAVNIK TEHNIČKOG CRTANJA I DOKUMENTIRANJA, u nastavnom programu Elektrotehnike, jedan (1) izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme, do 31.08.2016., 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno.

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96, 80/99). Kandidat ne može biti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Diplomu (preslika)
 • Domovnicu (preslika)
 • Potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu (s najnovijim podacima, preslika)
 • Potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak protiv podnositelja prijave, u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi -  ne stariju od 6 mjeseci (original).

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid izvornike.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08).
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrde o priznatom statusu (iz kojih je vidljivo spomenuto pravo) te dokaz o nezaposlenosti.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Marka Marulića Slatina, i vrijedi: od 04.04.2016. do 11.04.2016..
Traženu dokumentaciju u zatvorenoj koverti dostaviti isključivo poštom na adresu:
Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, 33520 Slatina.
Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzeti u razmatranje.
 

KLASA:  112-01/16-01/7
URBROJ: 2189-78-01/1-16-01
Slatina, 04. travnja 2016.

Ravnatelj:
Darko Špoljarić, mag.ing.


Odluka o izboru kandidata

Ravnatelj škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, dana 21. siječnja  2016. donio je odluku o izboru kandidata:

 1.  za nastavnika engleskog jezika, određeno nepuno radno vrijeme, do 31.08.2016., 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno -  Ivan Falamić iz  Slatine, VSS, profesor engleskog jezika i književnosti i povijesti.
 2. za nastavnika poljoprivredne skupine predmeta, određeno nepuno radno vrijeme, do 31.08.2016. - Nikola Miščević iz  Slatine, VSS, dipl.ing.poljoprivrede općeg smjera s položenim stručnim ispitom i pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom izobrazbom.
 3. za nastavnika glazbene umjetnosti, određeno nepuno radno vrijeme, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja (čl. 107. st. 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ) -  Sara  Mojzeš iz  Slatine, VŠS, sveučilišna prvostupnica glazbene pedagogije.

 

SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA
na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14) objavljuje


NATJEČAJ
za izbor radnika

 1. NASTAVNIK STROJARSTVA, jedan (1) izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, u nastavnom programu Elektrotehnika i računalstvo;
 2. NASTAVNIK GLAZBENE UMJETNOSTI, jedan (1) izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme, do 31.08.2016., 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, u nastavnom programu Opće gimnazije;
 3. NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA, jedan (1) izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme, do 31.08.2016., 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, u nastavnom programu Agroturistički tehničar;
 4. NASTAVNIK PROMETA I VOŽNJE, jedan (1) izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme, do 31.08.2016., 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, u nastavnom programu Poljoprivredni tehničar opći;
 5. NASTAVNIK POLJOPRIVREDNE SKUPINE PREDMETA (Povrćarstvo 2 sata nastave tjedno, Bilinogojstvo 2 sata nastave tjedno, Praktična nastava 7 sati nastave tjedno), jedan (1) izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme, do 31.08.2016., ukupno 11 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, u nastavnom programu Poljoprivredni tehničar opći i Agroturistički tehničar.

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96, 80/99). Kandidat ne može biti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Diplomu (preslika)
 • Domovnicu (preslika)
 • Potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu
 • Potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak protiv podnositelja prijave, u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi -  ne stariju od 6 mjeseci (original).


Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid izvornike.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08).
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrde o priznatom statusu (iz kojih je vidljivo spomenuto pravo) te dokaz o nezaposlenosti.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Marka Marulića Slatina, i vrijedi: od 12.01.2016. do 19.01.2016.
Traženu dokumentaciju u zatvorenoj koverti dostaviti poštom na adresu:
Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, 33520 Slatina.
Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

 

KLASA: 112-01/16-01/4
URBROJ: 2189-78-01/1-16-01
Slatina, 12. siječnja 2016.

Ravnatelj:
Darko Špoljarić, mag. ing.


 

SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA
na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14) objavljuje


NATJEČAJ
za izbor radnika


1. NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI, jedan (1) izvršitelj/ica, određeno puno radno vrijeme, 20 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, zamjena za bolovanje i rodiljni dopust.

Kandidat mora ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96, 80/99). Kandidat ne može biti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.            

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Diplomu (preslika)
 • Domovnicu (preslika)
 • Potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu
 • Potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak protiv podnositelja prijave, u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi -  ne stariju od 6 mjeseci (original).


Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid izvornike.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08).
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrde o priznatom statusu (iz kojih je vidljivo spomenuto pravo) te dokaz o nezaposlenosti.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Marka Marulića Slatina, i vrijedi: od 16.12.2015. do 23.12.2015..
Traženu dokumentaciju u zatvorenoj koverti dostaviti poštom na adresu: Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, 33520 Slatina.
Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzeti u razmatranje.
 

KLASA:  112-01/15-01/25
URBROJ: 2189-78-01/1-15-01
Slatina, 16. prosinca 2015.

Ravnatelj:
Darko Špoljarić, mag. ing.


 

SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA
na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.), objavljuje

NATJEČAJ
za izbor radnika

 1. spremač/ica, jedan (1) izvršitelj, neodređeno, puno radno vrijeme.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 • Domovnicu (preslika)
 • Potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne stariju od 6 mjeseci (orginal).
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu


Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08). Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Marka Marulića Slatina, i vrijedi: 10.11.2015. do 17.11.2015.
Prilikom prijave potrebno je naznačiti, za koje radno mjesto se kandidat/kinja prijavljuje te sa traženom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, 33520 Slatina.
Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

KLASA: 112-01/15-01/08
URBROJ: 2189-78-01/1-15-01
Slatina, 10. studenog 2015.

Ravnatelj:
Darko Špoljarić, mag. ing.


 

SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA
na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.), objavljuje

NATJEČAJ
za izbor radnika

 1. Stručni učitelj elektrotehničke struke, u nastavnom programu Elektrotehnike i Računalstva, jedan (1) izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme, 28 sati nastave, zamjena, do prestanka mandata osobe imenovane ravnateljem škole
 2. Nastavnik tehničkog crtanja i dokumentiranja, u nastavnom programu Elektrotehnike, jedan (1) izvršitelj/ica, određeno, nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno.

Kandidat mora ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96, 80/99), odnosno da je završio/la diplomski sveučilišni studij i stekao/la zvanje:

 • za toč.1.) profesor elektrotehnike, dipl.ing.elektrotehnike ili dipl. ing. računarstva.
 • za toč.2.) profesor elektrotehnike, dipl.ing.elektrotehnike ili dipl. ing. strojarstva.


Kandidat ne može biti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.


Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Diplomu (preslika)
 • Domovnicu (preslika)
 • Potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne stariju od 6 mjeseci (orginal).
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom staž


Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08). Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Marka Marulića Slatina, i vrijedi: 10.11.2015. do 17.11.2015.
Prilikom prijave potrebno je naznačiti, za koje radno mjesto se kandidat/kinja prijavljuje te sa traženom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, 33520 Slatina.
Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

KLASA: 112-01/15-01/18
URBROJ: 2189-78-01/1-15-01
Slatina, 10. studenog 2015.

Ravnatelj:
Darko Špoljarić, mag. ing.


Stručno osposobljavanje za rad

SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA
na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14) i čl. 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12) objavljuje

NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad

 1. NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI, jedan (1) izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od jedne (1) godine.

Kandidat mora ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidat ne može biti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Diplomu (preslika)
 • Domovnicu (preslika)
 • Potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne stariju od 6 mjeseci (orginal).
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da su najmanje 30 dana u evidenciji nezaposlenih
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju


Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08).
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Marka Marulića Slatina, i vrijedi: 27.10.2015. do 03.11.2015.
Prilikom prijave potrebno je naznačiti, za koje radno mjesto se kandidat/kinja prijavljuje te sa traženom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, 33520 Slatina.
Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

KLASA: 112-01/15-01/18
URBROJ: 2189-78-01/1-15-01
Slatina, 27. listopada 2015.

Ravnatelj:
Darko Špoljarić, mag. ing.


 

SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA
na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14) i čl. 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12) objavljuje

NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad

 1. RAČUNOVOĐA, jedan (1) izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od jedne (1) godine.

Potrebna vrsta i razina obrazovanja: VSS, magistar/magistra ekonomije, smjer računovodstvo. Kandidat ne može biti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.


Kandidat ne može biti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.


Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Diplomu (preslika)
 • Domovnicu (preslika)
 • Potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne stariju od 6 mjeseci (orginal).
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da su najmanje 30 dana u evidenciji nezaposlenih
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju


Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08). Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Marka Marulića Slatina, i vrijedi: 27.10.2015. do 03.11.2015.
Prilikom prijave potrebno je naznačiti, za koje radno mjesto se kandidat/kinja prijavljuje te sa traženom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, 33520 Slatina.
Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

KLASA: 112-01/15-01/17
URBROJ: 2189-78-01/1-15-01
Slatina, 27. listopada 2015.

Ravnatelj:
Darko Špoljarić, mag. ing.


 

SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA
na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14) i čl. 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12) objavljuje

NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad

 1. TAJNIK/CA ŠKOLE, jedan (1) izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od jedne (1) godine.


Kandidat mora ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 105. st.16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno da je završio/la:

 1. sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave;
 2. preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke 1).


Kandidat ne može biti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.


Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Diplomu (preslika)
 • Domovnicu (preslika)
 • Potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne stariju od 6 mjeseci (orginal).
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da su najmanje 30 dana u evidenciji nezaposlenih
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju


Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08). Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Marka Marulića Slatina, i vrijedi: 27.10.2015. do 03.11.2015.
Prilikom prijave potrebno je naznačiti, za koje radno mjesto se kandidat/kinja prijavljuje te sa traženom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, 33520 Slatina.
Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

KLASA: 112-01/15-01/16
URBROJ: 2189-78-01/1-15-01
Slatina, 27. listopada 2015.

Ravnatelj:
Darko Špoljarić, mag. ing.


 

SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA
na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.), objavljuje

NATJEČAJ
za izbor radnika

 1. nastavnik biologije u nastavnom programu Opće gimnazije, jedan (1) izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme, 22 sata nastave tjedno, zamjena za porodiljni dopust.

Kandidat mora ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96, 80/99), odnosno da je:

 • završio/la diplomski sveučilišni studij i stekla zvanje profesor biologije ili dipl.ing.biologije


Kandidat ne može biti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.


Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Diplomu (preslika)
 • Domovnicu (preslika)
 • Potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne stariju od 6 mjeseci (orginal).


Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08). Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Marka Marulića Slatina, i vrijedi: od 24.03.2015. do 01.04.2015..
Prilikom prijave potrebno je naznačiti, za koje radno mjesto se kandidat/kinja prijavljuje te sa traženom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, 33520 Slatina.
Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

KLASA: 112-01/15-01/02
URBROJ: 2189-78-01/1-15-01
Slatina, 24. ožujak 2015.

Ravnatelj:
Darko Špoljarić, mag. ing.


Obavijest kandidatima
Priloženi dokumenti:
Obavijest kandidatima.docx


SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA
na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.), objavljuje

NATJEČAJ
za izbor radnika

 1. nastavnik geografije u nastavnom programu Agroturistički tehničar, jedan (1) izvršitelj/ica, određeno, nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, zamjena za roditeljski dopust;
 2. tajnik, jedan (1) izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, do povratka radnice na rad.


Uvjeti za radno mjesto pod br. 1.: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. br. 1/96., 80/99.).

 1. sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
 2. preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovog stavka.


Najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima tajništva u osnovnoj i/ili srednjoj školi.
Poznavanje rada na računalu (word, excel, Internet, elektronička komunikacija, COP).
Kandidati za radno mjesto 2. koji budu ispunjavali uvjete natječaja bit će podvrgnuti prethodnom provjeravanju sposobnosti (testiranje i intervju).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Diplomu (preslika)
 • Domovnicu (preslika)
 • Potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne stariju od 6 mjeseci. (orginal).
 • Za radno mjesto broj: 2. dokaz o radnom iskustvu na poslovima tajnika/ce u osnovnoj i/ili srednjoj školi (potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa).


Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „NN“ br.82/08).
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Marka Marulića Slatina i vrijedi: od 24.02.2015. do 03.03.2015. godine.
Prilikom prijave potrebno je naznačiti „za koje radno mjesto se kandidat/kinja prijavljuje te sa traženom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu:
Srednja škola Marka Marulića Slatina, Trg Ruđera Boškovića 16, 33520 Slatina.
Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzeti u razmatranje.


KLASA: 112-01/15-01/01
URBROJ: 2189-78-01/1-15-01
Slatina, 23. veljače 2015.

Ravnatelj:
Darko Špoljarić, mag. ing.


 


Raspored zvona


 

Word of the week

 

Quote of the week

 
Pano tjedna


Na satu Latinskog jezika učenici 2.a i 2.b razreda opće gimnazije dobili su zadatak da pročitaju tekst Smrt ispod Vezuva i onda ga slikovno prikažu. Na ovaj način ostvarena je međupredmetna korelacija između Latinskog jezika, Povijesti, Geografije i Likovne umjetnosti. Aktivnost je osmislio profesor Zorislav Jelenčić.

 

Instagram
Školska zadruga "SLATINA"

Škola na društvenim mrežamaŠkolska zadruga

Pronađite nas i na:


Š K O L S K I V R T


CMS za škole logo
Srednja škola Marka Marulića Slatina / Trg Ruđera Boškovića 16, HR-33520 Slatina / www.ss-mmarulica-slatina.skole.hr / ured@ss-mmarulica-slatina.skole.hr
preskoči na navigaciju