preskoči na sadržaj

Srednja škola Marka Marulića Slatina

Školska godina 2019./2020.

Međupredmetni projekt STOP nasilju provodi se u 1. a i 1. b razredu opće gimnazije i povezao je nastavne predmete Hrvatski jezik (Željka Orban, prof.), Engleski jezik (Silvija Štimac, prof.), Latinski jezik (Zorislav Jelenčić, prof.), Informatika (Ksenija Rastija, prof.), Vjeronauk (Jelena Matišić, prof.) i Tjelesna i zdravstvena kultura (Mirta Drokan, prof.). U projekt je uključena i školska psihologinja, Ljiljana Matošević.

Voditeljica projekta je Željka Orban, a koordinatorica je Ksenija Rastija.

Ciljevi projekta:

- spriječiti pojavu nasilničkog ponašanja među učenicima u školi radom na primarnoj prevenciji (razvijanjem samopouzdanja učenika i pozitivne slike o sebi, učenjem životnih vještina), tj. prevenirati nasilje (na temelju dobivenih saznanja o dotad postojećem)

- razvijati empatiju i poticati druženje, suradnju i prijateljske odnose među učenicima

- podučiti djecu kako ispravno reagirati na nasilje i zaštititi sebe i druge

- upoznati se s načinima postupanja u slučaju nasilničkih situacija

- podizati svijest o problemu nasilja, s posebnim naglaskom na vršnjačko nasilje

- utvrditi prisutnost nasilničkog ponašanja učenika u bilo kojem obliku (ispunjavanjem Ankete na stranici škole)

- upoznati javnost prikazivanjem rezultata provedenih aktivnosti u projektu (ostale učenike i nastavnike škole, učenike osnovnih škola, roditelje, sugrađane)

Vrijeme provedbe: od 2. listopada 2019. (Međunarodni dan nenasilja) do 26. veljače 2020. (Dan ružičastih majica)

Načini realizacije (sve provedene aktivnosti nalaze se u nastavku na ovoj web stranici).

- „Budi čovjek” - glazbeno-scenska predstava grupe Adastra protiv nasilja među mladima u Pučkom otvorenom učilištu Slatina (organizacija u suradnji škole s lokalnom zajednicom)

- HJ – sastavljanje i izrada ankete u digitalnom okruženju (Microsoft Forms na Informatici), sastavljanje i provedba intervjua sa školskom psihologinjom, pisanje reportaže i izrada videa (Powtoon), izrada stripa u digitalnom okruženju (Pixton), izrada plakata u digitalnom okruženju (Canva), izrada prezentacije (Power Point), pisanje priče (Book Creator), izrada izvješća o projektu

- EJ – izrada digitalnih radova na engleskom jeziku

- INF – sastavljanje i obradba anketa, izrada digitalnih knjiga, loga, debata, nasilje na internetu

- VJ – radionice o toleranciji i nasilju ; izrada božićnih ukrasa i pisanje čestitki

- Et – radionice o nasilju u korelaciji s razrednicima

- TZK – poticanje natjecateljske snošljivosti i suradnje - „Fair play“, izrada digitalne knjige

- međuškolska suradnja s OŠ Josipa Kozarca u Slatini

Troškovnik: bez većih materijalnih troškova (papiri, baloni – škola)

Način vrednovanja:

- vrednovanje postignuća učenika kontinuiranim praćenjem svakog učenika, praćenje i ocjenjivanje napredovanja učenika tijekom rada, prezentacija aktivnosti (Liste za vrednovanje); refleksija po završetku (Mentimeter)

Autorica: Željka Orban, prof.


TOLERANCIJI VJERUJ, PROTIV NASILJA DJELUJ!

Autor: Sandra Bošnjak, 12. 10. 2020. 11:03

TOLERANCIJI VJERUJ, PROTIV NASILJA DJELUJ!

na državnoj Smotri projekata iz područja građanskog odgoja i obrazovanja u povezanosti s drugim međupredmetnim temama - Projekt građanin

 [više]

Odabran je logo projekta STOP nasilju

Autor: Sandra Bošnjak, 11. 3. 2020. 19:05

Posljednja aktivnost učenika 1.a i 1.b razreda opće gimnazije na nastavi informatike u međupredmetnom projektu STOP nasilju bila je kreiranje loga za projekt, te objavljivanje poveznice za glasanje na web stranici škole. Nakon niza aktivnosti provedenih kroz međupredmetni projekt na nastavi informatike, kojima smo ostvarili zadane predmetne ishode prema kurikulumu nastavnog predmeta, svaki učenik je izradio svoj prijedlog loga za projekt STOP nasilju i predao svoj rad na LSM platformu Loomen. Na temelju prikupljenih radova kreirana je anketa i objavljena na stranici škole tako da su kroz dva tjedna posjetitelji stranice mogli glasati za ponuđene prijedloge.

 [više]

Projekt STOP nasilju na nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture i Informatike

Autor: Sandra Bošnjak, 6. 3. 2020. 21:35

Završna aktivnost u sklopu međupredmetnog projekta STOP nasilju bila je primjena pravila fair playa u sportskim igrama na nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture. Učenici su kroz igru razvijali međusobno poštovanje, suradnju, razumijevanje i toleranciju, a sve to primjenjujući zajednički postavljena pravila igre.

 [više]

Izvješće provedenih aktivnosti u međupredmetnom projektu STOP nasilju u nastavi Hrvatskoga jezika u 1. razredima opće gimnazije

Autor: Sandra Bošnjak, 6. 3. 2020. 21:31

Projekt je započeo 2. listopada 2019. radionicom na satu Hrvatskoga jezika pod nazivom „DA toleranciji, NE nasilju!“
Tijekom petomjesečnoga razdoblja provedene su aktivnosti od kojih je većina proizašla iz Kurikula nastavnog predmeta, tako da su učenici izradili intervju (i proveli sa školskom psihologinjom), sastavili anketu o nasilju, u digitalnom okruženju izradili su stripove i plakate, pratili su dnevne vijesti i bilježili zastupljenost nasilja koje su prikazali u videu (možete ga pogledati u prilogu), pronalazili su književna djela s temom nasilja i oblikovali u PowerPoint prezentacije, u dramskim uprizorenjima prikazivali nasilničke situacije,  pisali priče o vršnjačkom nasilju i oblikovali u Book Creatoru (https://app.bookcreator.com/books    pristupni kod  5XM5BQY) i u videu i PowerPoint prezentaciji (možete ih pogledati u prilogu) na kraju prikazali izvješće svih provedenih aktivnosti u predmetima uključenim u projekt (Hrvatski jezik, Engleski jezik, Vjeronauk, Etika, Informatika i Tjelesna i zdravstvena kultura).

 [više]

Suradnja s roditeljima

Autor: Sandra Bošnjak, 2. 3. 2020. 16:25

Na zajedničkom roditeljskom sastanku 1. razreda gimnazije održanom 26. veljače, koji su organizirali razrednici (prof. Dragan Klement i Željka Orban), roditeljima su prikazane aktivnosti u okviru međupredmetnog projekta STOP nasilju.

 [više]

Izvješće o provedbi školskog međupredmetnog projekta STOP nasilju na nastavi Engleskoga jezika

Autor: Sandra Bošnjak, 2. 3. 2020. 13:59

Tijekom 5 mjeseci provedbe projekta STOP nasilju, učenici 1.a i 1. b razreda opće gimnazije vodili su se mišlju Mahatme Gandhija: 'Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu'. Pri definiranju projektne teme na početku školske godine krenuli su od vlastite potrebe sprječavanja i prevencije bilo kakvog oblika nasilja u školi i izvan nje.

 [više]

ČITANJEM PROTIV NASILJA – intervju sa školskom psihologinjom Ljiljanom Matošević Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sandra Bošnjak, 2. 3. 2020. 11:34

U sklopu projekta STOP nasilju na satu Hrvatskoga jezika učenici 1. razreda sastavljali su pitanja za intervju sa školskom psihologinjom na temu nasilja pod nazivom Čitanjem protiv nasilja. Intervju uživo sa psihologinjom provele su učenice Marija Pongračić i Elizabeta Kokorić.

 [više]

Završne aktivnosti u školskom međupredmetnom projektu STOP nasilju u Hrvatskom jeziku

Autor: Sandra Bošnjak, 26. 2. 2020. 21:12

Posljednje srijede u veljači obilježava se  Dan ružičastih majica kojim se na simboličan način želi skrenuti pozornost na problem sveprisutnijeg vršnjačkog nasilja u školama. Početak ovoga običaja seže u 2007. godinu kada je dječak u Kanadi u znak podrške majci oboljeloj od karcinoma dojke došao u školu obučen u ružičastu majicu zbog čega su ga učenici izrugali i vrijeđali. Kolege iz njegovog razreda počeli su sljedećih dana dolaziti u školu  obučeni u ružičaste majice kako bi mu iskazali  potporu i ukazali na problem vršnjačkog nasilja u školama.

 [više]

Suradnja s učenicima OŠ Josipa Kozarca s temom vršnjačkog nasilja

Autor: Sandra Bošnjak, 26. 2. 2020. 20:58

Učenici 1. razreda naše škole (Venio Rulj, Noa Fazekaš i Jan Šarko), u pratnji prof. Željke Orban, održali su radionicu u sklopu provedbe projekta o vršnjačkom nasilju s učenicima 6. c  razreda OŠ Josipa Kozarca u Slatini na Satu razrednika u utorak, 25. veljače.

 [više]

STOP nasilju na nastavi informatike

Autor: Sandra Bošnjak, 24. 2. 2020. 18:57

Međupredmetni projekt Stop nasilju koji se provodi s učenicima 1.a i 1.b razreda gimnazije realiziran je i nizom  aktivnosti na nastavi informatike tijekom dvotjednog obilježavanja Dana sigurnijeg interneta (od 3. do 14. veljače 2020.). Osim digitalnih radova o vršnjačkom e-nasilju ključna aktivnost je bila debataalat za brušenje kritičkoga mišljenja. Debata je provedena na tezu  "Cyberbullying" je opasniji od običnog bullyinga (Da - Ne) i pokrenula je raspravu među učenicima kojom se produbila njihova svijest o prisutnosti e-nasilja ali i opasnostima i posljedicama koje donose svi ostali oblici vršnjačkog nasilja.

 [više]

STOP nasilju – međupredmetna suradnja engleskog jezika i informatike

Autor: Sandra Bošnjak, 19. 2. 2020. 20:19

Kroz projekt STOP nasilju, međupredmetnom suradnjom profesorice engleskog jezika Silvije Štimac i profesorice informatike Ksenije Rastija, učenici 1.a i 1.b razreda gimnazije  izradili su digitalne radove na engleskom jeziku. Tema digitalnih radova je STOP nasilju na internetu. Učenički radovi bave se problematikom novog doba sveprisutnom kod djece i mladih.

 [više]

Anketa za projekt STOP nasilju

Autor: Ksenija Rastija, 10. 2. 2020. 19:42

Međupredmetni projekt STOP nasilju koji se provodi u 1. a i 1. b razredu opće gimnazije povezao je nastavni predmet Hrvatski jezik i Informatiku kroz novu aktivnost učenika, a to je Anketa o vršnjačkom nasilju. Ovom anketom želimo dobiti povratnu informaciju o svjesnosti i izloženosti vršnjačkom nasilju učenika naše škole. Na nastavi Hrvatskoga jezika učenici su sastavljali anketu, a na nastavi Informatike  pretočili u digitalni oblik  i pozvali ostale učenike  da ju ispune na web stranici škole. Upute i koordinaciju s učenicima oko realizacije Ankete provele su profesorica hrvatskog jezika Željka Orban i profesorica informatike Ksenija Rastija. Anketa će biti dostupna za ispunjavanje sljedeća dva tjedna.

 [više]

Projekt STOP nasilju na nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mirta Drokan, 4. 2. 2020. 20:55

Učenici 1. a i 1. b razreda opće gimnazije sudjelovali su na interaktivnom predavanju, koje se je održalo na nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture u sklopu školskog međupredmetnog projekta STOP nasilju. Tema predavanja bila je Fair play,  pojam koji uključuje mnogobrojne vrijednosti važne ne samo u sportu, već i u svakodnevnom životu: poštovanje, prijateljstvo, zajedništvo, tolerancija, solidarnost, sport bez dopinga, jednakopravnost, poštivanje pravila, briga o drugome, izvrsnost i zadovoljstvo.

 [više]

Radionice s temom SUKOBA u sklopu međupredmetnog školskog projekta STOP nasilju

Autor: Zorislav Jelenčić, Željka Orban, 19. 1. 2020. 17:55

U sklopu školskog međupredmetnog projekta STOP nasilju (u koji su uključeni Hrvatski jezik, Engleski jezik, Latinski jezik, Informatika, Vjeronauk i Tjelesna i zdravstvena kultura) na satima Vjeronauka, Latinskog jezika i razrednog odjela učenici 1. razreda  opće gimnazije tijekom dva tjedna sudjelovali su u četirima radionicama koje su proveli profesor Zorislav Jelenčić i profesorice Jelena Matišić i Željka Orban.

Glavna tema radionica bila je SUKOB.

 [više]

Obilježen Međunarodni dan nenasilja na satu informatike

Autor: Ksenija Rastija, 8. 10. 2019. 19:41

Učenici 1. razreda gimnazije obilježili su na nastavi informatike Međunarodni dan nenasilja (2. listopada) kroz  školski međupredmetni  projekt STOP nasilju.

 [više]

Obilježen Međunarodni dan nenasilja na satu Hrvatskoga jezika

Autor: Željka Orban, 3. 10. 2019. 21:29

Generalna skupština UN-a 2007. godine proglasila je obilježavanje Međunarodnog dana 2. listopada, na dan rođenja Mahatme Gandhija, jednog od vođa pokreta za nezavisnost Indije i začetnika filozofije i strategije nenasilnog otpora, kao priliku za širenje poruke nenasilja rezolucijom koja potvrđuje univerzalnu važnost principa nenasilja.

 [više]

 Raspored zvona


 

Word of the week

 

Quote of the week

 
Pano tjedna


Na satu Latinskog jezika učenici 2.a i 2.b razreda opće gimnazije dobili su zadatak da pročitaju tekst Smrt ispod Vezuva i onda ga slikovno prikažu. Na ovaj način ostvarena je međupredmetna korelacija između Latinskog jezika, Povijesti, Geografije i Likovne umjetnosti. Aktivnost je osmislio profesor Zorislav Jelenčić.

 

Instagram
Školska zadruga "SLATINA"

Škola na društvenim mrežamaŠkolska zadruga

Pronađite nas i na:


Š K O L S K I V R T


CMS za škole logo
Srednja škola Marka Marulića Slatina / Trg Ruđera Boškovića 16, HR-33520 Slatina / www.ss-mmarulica-slatina.skole.hr / ured@ss-mmarulica-slatina.skole.hr
preskoči na navigaciju